Kitaplar Öneriler

Dönüşümsel Metaforlar Oluşturmak

creating_transformational_metaphors

30 yılllık birikimin 40 farklı ülkede öğretilmesiyle oluşturulan ve sizlere büyüleyici ve dönüşümsel bir hikaye anlatan dönüşümsel metafor kitabı Marilyn Atkinson imzası taşıyor.

Bu kitapda anlatılan hikayeler sizleri Marilyn’in tutku ve hayal dolu dünyasına taşıyor. Bu kitap koçların ve koç eğiticilerin bireysel ya da grup müşterilerine yönelik yapacağı çalışmalarda dönüşümsel metafor oluşturmak ve geliştirmek için bensersiz örnekler ve araçlar sunuyor.

Müşterilere özel metaforlar oluşturmak, çözümleri genişletir ve çözümlerin kolayca anlaşılmasına olanak sağlar. İleri düzeyde metafor kullanmayı öğrenmek, ilham vermeyi ve derinden farkındalığı artırarak temel ilkelerle insanlarla bağ kurulmasını sağlar.

Bilinçli bir metaforla : Diğerleriyle benzer başarılar yaratan bir yolla deneyimlerimiz paylaşmayı öğreniriz.İnsanların nasıl geliştiğini ve öğrendiğini gösteririz.

Hikaye boyunca, insanlığın gelişimini yabancıların bile kendimiz gibi olduğunu keşfederiz.Eski olumsuz duyguları geçmişe taşımaya yardımcı olmak için duygusal daralmalar ilgili daha etkilli diyaloglar gerçekleştirebiliriz.Hikayelerimizdeki korku davranışlarını metaforik olarak onların ötesine nasıl geçebileceğimizi gösterebiliriz.Metaforlar bizi diğerlerine ve onların deneyimlerine daha rahat bağlanmamızı sağlar. Metaforik olarak iç deneyimle konuşmayı öğreniriz.

Dönüşümsel