Makaleler Öneriler

Gelecek İş Yaşamı Koçluk Becerileri Gerektiriyor

Kaynak: https://erickson.edu/future-work-requires-coaching-skills

Yapay zekâ ve dijital otomasyonu kapsayan teknolojideki hızlı büyüme ile çalışma alanları ve başarı için gereken yetkinlikler hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Peki becerilerinizin çalkantılı bir ekonomi ve iş pazarında geçerli kalmasını nasıl sağlayabilirsiniz? 

Dünya Ekonomik Forumu, Covid19 salgını ve küresel durgunluk sebebiyle değişen iş yaşamı becerileri ve eğilimlerini inceleyen “Mesleklerin Geleceği ” yıllık raporunu yayınladı. Bu değişimler gelecekteki çalışma yaşamının gelişini hızlandırdı,yenilik  ve beceri geliştirmede yeni fırsatlar için alanlar yarattı. İlginç, fakat şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ihtiyaç duyulan ilk 5 beceri düşünme, öğrenme, problem çözme ve yenilik yapma oldu. – yani Koçluğun tüm temel yetkinlikleri!

İş yaşamının  geleceği burada. Koçluk eğitimi ile gelecekte aranan becerileri kazanabilirsiniz!

Bu yılki raporun sonuçları neler? İhtiyacınız olan en önemli becerileri sizin için sıraladık:

 1. Analitik düşünme ve yenilik
 2. Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri
 3. Karmaşık problem çözme
 4. Kritik düşünme ve analiz
 5. Yaratıcılık, özgünlük ve girişkenlik
 6. Liderlik ve sosyal etki
 7. Teknoloji kullanımı, gözlem ve kontrol
 8. Teknoloji tasarımı ve programlama
 9. Direnç, stresle baş etme ve esneklik
 10. Akıl yürütme, problem çözme ve fikir üretme
 11.  Duygusal zekâ
 12.  Sorun giderme ve kullanıcı deneyimi
 13. Hizmet eğilimi
 14. Sistem analizi ve değerlendirmesi
 15. İkna ve müzakere

Koçluk eğitimi sizi gelecek iş yaşamına nasıl hazırlar?

Koçluk artık iş alanında kilit bir yetkinlik haline geldi. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Küresel Koçluk Araştırması’na göre, yönetici ve liderlerin %54’ü koçluk becerilerini kullanıyor.

İnsan beyninin nasıl çalıştığı, bilişsel psikolojiden örgütsel değişim ve sistemlerdeki en son araştırmalar etrafında tasarlanan Erickson Koçluk Sertifika Programı, iş ve temel değerler arasında gerçek ve amacına uygun bir bağlantı sağlamak için, çözüm odaklı ilkelere ve sonuç odaklı koçluğa dayanmaktadır. 

Erickson’un “Koçluğun Sanatı ve Bilimi”programında;

 • Çözüm Odaklı bir tam koçluk görüşmesini yürütmeyi,
 • Yakınlık ve güven oluşturmak için kanıtlanmış stratejiler kullanmayı,
 • Kişileri çözüme ve etkili eylemlere yöneltecek güçlü soru sorma tekniklerini uygulamayı,
 • Yüksek beyin aktivitesi için görselleştirme (imgeleme) tekniklerini uygulamayı,
 • Çözüm odaklı ilkeleri kullanarak, geliştirici geribildirimler vermeyi,
 • Başkalarını kendi eylem planları ve hedeflerine sorumlu tutmak için özel teknikler kullanmayı öğrenirsiniz.