Makaleler Öneriler

Koçluğun Liderliğe Etkisi

Yazan: Profesyonel Erickson Koçu, Ayşe Topoğlu Başan

Yapılan araştırmalara göre bireysel koçluk, takım koçluğu ve organizasyonlarda koçluk hizmetleri performansı arttırmakta, bireylerin daha olumlu tutumlara sahip olmalarına yardımcı olmaktadır. Bu sebeple profesyonel koçluk hizmeti, bireyler, takımlar veya organizasyonlar tarafından talep edilmektedir.

Koçluğun Bireylere Faydaları;

Koçluk sürecinin bireylere çok çeşitli alanlarda katkıları olabilir. Bu faydalar;

Bireysel hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılmasındadestek olur, bireyler ölçülebilir ve net hedefler belirleyebilirler.

Bireylerin kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına yardımcı olur.

Etkili iletişim yetenekleri geliştirmelerine yardımcı olur, diğer bireylerle sürdürülebilir ilişkiler geliştirmelerine destek olur.

Kariyer hedeflerine ulaşmaları sürecinde yardımcı olur, hedeflerine ulaşma sürecinde iş ve özel yaşam dengesi kurmalarına destek olur.

Öz farkındalığı arttırarak bireyin içsel gelişimini destekler.

Koçluğun Organizasyonlara Faydaları;

Birçok organizasyonda koçluk çalışmaları sürdürülmektedir. Koçluk, organizasyonun ve organizasyon içerisinde kariyerini geliştirmek isteyen birçok bireyin gelişimine destek olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre koçluğun organizasyonlara faydaları; 

Koçluk, bireylerin yeni yetenekler kazanmalarını destekler. Ayrıca koçluk, bireylerin yeni yetenekler geliştirilmesinde %50’ye varan artış sağlayabilmektedir.

Koçluğun Takımlara Faydaları;

Takımlar, belirli ortak çalışmalar gerçekleştiren, ortak geçmişleri veya hedefleri bulunan insanlardan oluşmaktadır. Takımların kendilerine has dinamikleri ve birçoğunun yazılı olmayan çeşitli kuralları mevcuttur. Koçluğun takımların başarısına ve gelişimine de katkıları bulunmaktadır.

Takım içinde sorumluluk bilincinin arttırılmasına yardımcı olur,

Takımdaki bireylerin motivasyonlarının artmasına katkıda bulunur ve onların cesaretlenmesine katkıda bulunur,

Takımın sürdürülebilir başarıyı elde etmesi ve hedeflerine ulaşması sürecinde takım üyelerine destek olur.

Takım üyelerinin kişisel gelişimini destekler. 

Yönetici’den Lider’e Giden Yolda Koçluk Yaklaşımı

Global düşünen, vizyoner ve “koçluk becerileri gelişmiş” liderlere baktığımızda, öncelikle kendi gelişimleri için zaman ve enerji harcadıklarını, kendilerine odaklandıklarını görüyoruz. Kendi kaynaklarının neler olduğunu, bunları nasıl kullanabileceklerini ve başka nelere ihtiyaç duyduklarını keşfedeler ve bunları geliştirmek için çaba harcarlar. Başarı daha çok çalışmayı da beraberinde getirir ama aynı zamanda kendisine ait bir hayatın olması için iş ve özel yaşamlarına dengeli zaman ayırırlar ve sistemin bütün üyelerinin de bu dengeye ulaşabilmesi için uğraş verirler.

Son dönemde dünya baş döndürücü bir değişim içerisinde.  Bu değişim ve dönüşümü nasıl yöneteceğiz? Değişimi doğru okuyan kendisine, çevresine, topluma bu değişimi yansıtan vizyoner lider olabiliyor. Hepimizin bu nokta da belki de en öncelikli konusu kendimize vizyoner liderlik yapabiliyor muyuz? Dünya ve şirketler dönüşüm yaşarken sen de kendini dönüştürebiliyor musun?

Vizyon Geleceği İcat Etmektir.

Gelin hep birlikte vizyoner lider kimdir? Detaylarına bakalım.

Bir topluma veya organizasyona fayda sağlayan, değişimi yöneten, hedefe yönlendirebilen kişidir. Vizyoner lider, ekiplerin ortak bir vizyon doğrultusunda çalışmalarına fırsat yaratır. 

Hızla değişen dünyada firmalar 3 şeyi doğru yapmalı;

  • Liderlik Tarzı
  • Az ve doğru şeye odaklanmak
  • Organizasyon olarak değişim yeteneği

Günümüzün hızlı değişen dünyasında liderlik tarzı olarak, vizyoner bir liderin çevik olması şart. Peki çeviklik nedir? Bu kavram son yıllarda hayatımıza hızla girdi. Bu doğrultuda şirketler çevik kültürü yaygınlaştırmak için iş modellerini hızla değiştirmeye başladı. 

Değişimi Yönetmek için Çevik Liderler Neler Yapmalı?

Değişimi yönetmek isteyen çevik liderlerin yapması gereken üç önemli aksiyon şunlardır;

  • Tüm süreçlerde etkin rol oynayacak takımların kurulması,
  • Çalışanlarımızı, şirketimizi korumak için hızlı bir şekilde aksiyonun planlaması yapılmalı,
  • Çevik kültürünün sahiplenilerek içselleştirilmesi. 

Bu konuda çok çarpıcı bir araştırmavar. Dünya Ekonomik Forum’un ( WEF) Mesleklerin Geleceği ( Future of Jobs) raporuna göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde 85 milyon iş insanlardan makinalara geçecek.

Rapora göre çalışanların yarısı bugün ki iş becerilerinin %40’nı değiştirmek zorunda kalacak. Yani değişim ve dönüşüm kaçınılmaz.

Dünya Ekonomik Forum’un (WEF) Mesleklerin Geleceği ( Future of Jobs) raporuna göre 2025 te aranacak ilk 5 iş becerisi olarakta aşağıdaki stratejileri bizlere gösteriyor :

     1.Analitik düşünme ve yaratıcılık

     2.Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri

     3.Kompleks problem çözme becerileri

     4. Kritik düşünme ve analiz

     5.Yaratıcılık, orjinallik, girişimcilik

Vizyoner liderler işlerini dijital bir kültürle dönüştürürken ekiplerini de bu dönüşümün içinde bir harmoni ile geleceğe hazırlar ve geliştirmek için destek olurlar.

İş dünyasında herkesin son derece zeki, son derece becerikli bir yöneticinin liderlik konumunda başarısızlığa uğramasına dair duyduğu bir hikaye mutlaka vardır. Olağanüstü olmamakla birlikte sağlam zihinsel yetilere ve teknik becerilere sahip bir kişinin benzer bir konuma atandıktan sonra hızlı bir yükseliş göstermesi de bilinen bir hikayedir. Böylesi anekdotlar lider olmak için doğru harca sahip kişileri belirlemenin bilimden çok sanat olduğu yönündeki yaygın inancı destekler niteliktedir. Ne de olsa üstün liderlerin kişisel tarzları değişkenlik gösterir. Bazıları sakin ve analitik olur, bazıları ise dağların zirvesinden manifestolarını haykırır. Ve aynı ölçekte önemli bir nokta ise farklı durumların farklı liderlik türlerini gerektirmesidir. 

Etkin liderlerin kilit önem taşıyan bir benzerliği, liderlerin hepsinin duygusal zeka denen şeye sahip olmasıdır. Bir kişi dünyadaki en iyi eğitime, keskin ve analitik bir zihne sahip ve harika fikirler üreten tükenmez bir kaynakla donanmış olsa bile, duygusal zekadan yoksunsa büyük bir lider olamaz.

Dünyaya geniş bir çerçeveden bakmak, önce kendimizden başlayarak, işimizi, çevremizi, dünyayı daha iyi anlamak ve yönetmek, değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek için koçluk bakış açısına sahip olmak, fark yaratır, zenginleştirir…