Makaleler Öneriler

KOÇLUKLA TANIŞAN KİŞİLERİN DEĞİŞEN ZİHİN YAPISI

koçlukYazan: Gözde Ercan – Profesyonel Erickson Koçu

Profesyonel hayatta ve kişisel hayatta koçluk yaklaşımlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Koçluk, kişinin kendini her zaman bir gelişim süreci içinde bulduğu süregelen bir döngüdür. Koçluk uygulamaları ve koçluk bakış açıları ile kişiler potansiyellerini keşfettikleri bir sürecin içinde kendilerini bulurlar. Bu süreç, kişinin sürekli gelişme isteğini tetikleyerek motivasyonunu da üst düzeyde tutmaktadır.

Sürekli gelişim zihinle ile birlikte koordineli bir şekilde ilerleyen süreçtir. Bu çalışmanın amacı koçluk yaklaşımı ile değişen zihin yapısını incelemektir.

Koçluk

Koçluk bireylerin kendilerini keşfettikleri ve bu keşfi belli bir zaman kavramı olmadan ilerlettikleri bir süreçtir. Bireylerin gelişmesi ve kendi potansiyellerini fark etmesi sürekli gerçekleşebilecek bir döngüdür.

Koç iletişim yoluyla müşterisini gideceği yolda tutmayı ve bu yolda gidebileceği farklı yollar var ise bunu kişinin ortaya çıkarmasını sağlar. Güçlü sorular müşteriyi zorladığı gibi sürekli düşünmeye sürekli üretmeye sevk eder.

Zihin

Sözlük anlamına baktığımızda;

Zihin insanda  düşüncenin, algılamanın, belleğin, duygunun, isteğin ve düşlemenin bazı birleşimlerinde görünür olan bilincin ve zekanın kollektif görüşlerini kapsar. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Zihin)

Fransız psikolog Alfred Binet , yüksek öğrenim gören çocukların genellikle üst sınıftan geldiğini  gözlemlemiştir. Kendisi ilk pratik IQ testi olan Binet-Simon testini icat etmiştir. Ancak son 15 yıl içinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki insan zekasının sabit olmadığıdır. Iq derecelerinin uygun şekilde yükseltebileceğini günümüz araştırmalarında ortaya konmuştur.

Beyni ne kadar çok kullanırsak ve beyin hücrelerini ne kadar çok uyarırsak zihin o kadar gelişir.

Bilimsel araştırmalar, başarıya giden ve mutlu bireyler olma yolunda zihnin etkisinin büyük olduğunu kanıtlıyor.

Bizi konfor alanımızdan çıkaran, değişimi getiren ve bu değişimden bir öğrenme ile çıkaran güçlü zihin yapısıdır.

Zihin bizim hayal etmemizi sağlar. Albert Einstein’ın söylediği bir cümleye burada dikkat çekmek isterim;

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.

Koçluğun Zihin Yapısı Üstündeki Ektileri

Gelişen zihin yapısına sahip kişi zihnini zinde tutmalı bir başka deyişle sürekli çalışan bir zihin ile kendi gelişimini sağlamalıdır.

Sürekli gelişen bir zihin dendiğinde bağlantıların önemine de dikkat çekmek gerekir. Zihin bağlantı kurdukça gelişir ve bilgi de bağlantılar sayesinde kalıcı olur. Koçluk alan ya da veren kişi zihninde sürekli bir bağlantı süreci içindedir.

Koçluk alan ya da veren kişi sürekli olarak üretir. Bu üretkenlik; yeni fikirler, farklı bakış açıları ve hedefe doğru ilerlerken yeni adımlar üretmektir.

Sürekli üreten bir zihin için gerekli olan bazı bilgiler şöyledir;

  • Odaklanma çalışmaları gerçekleştirmek
  • Alınan bilgiler arasında bağlantılar kurmak
  • Olumlu bakış açıları geliştirmek
  • Zihnin içinde sürekli sorular sormak
  • Hikayeleştirme yapmak (Beyin bağlantı sistemi üzerinden öğrenir, bu yüzden hikayeleştirme çok önemli)
  • Zihinde imaj canlandırma

Yukarı bahsettiğim maddelerin birebir koçlukla yakından ilgisi vardır.

Odaklanma çalışmaları gerçekleştirmek ile koçluğun bağlantısına baktığımızda koçluk dediğimizde ilk akla gelen cümlelerden bazıları anda kalmaktır ve yolda tutmaktır. Bu süreçte yer alan kişiler hedeflere doğru giderken yolda kalmaya ve bu yolcukta anda kalmayı da sağlayarak ilerler.

Alınan bilgiler arasında bağlantılar kurmak dediğimizde koçlukla birlikte kişiler sürekli günümüzden geleceğe bağlantılar kurarlar. Her kurdukları bağlantı kişileri bir sonraki bağlantıya doğru ilerletir.

Koçlukta her zaman olumlu bakış açısı ile ilerleme olumsuzu olumluya çevirme söz konusudur. Yapamadıklarımıza değil yaptıklarımız ya da yapacaklarımıza odaklandığımız bir süreçtir.

Koçlukta kişi görüşmeler boyunca zihnine birçok soru sorar ve sonrasında da bu sorular zihninde yeni sorular şeklinde devam eder.

Beyin bilimi üzerine yapılan araştırmalarda etkili soru sormanın insanlar arasındaki bağlantıları da güçlendirdiğini ortaya koymuştur.

Hikayeleştirme ve zihinde imaj canlandırmayı birlikte ele aldığımızda koçluk sürecinde zihnimizde birçok süreci canlandırır, hayal eder ve yaşarız. Zihinde canlandırma birçok yeni yolu bize gösterir fark etmediğimizi belki hiç görmediğimizi çıkarıp bulmamızı sağlar.

Diğer yandan araştırmalar gösteriyor ki zihinde canlandırma fiziksel öğrenme süreci üzerinde de etkisi vardır. Zihinde gerçekleşen canlandırma, görsel bir ifade taşıdığı için beyindeki nöronlara sinyal göndermektedir. Bu hareketi henüz gerçekten yapmasak da öğrenme sürecimiz başlamış olur.

Her öğrenme süreci zihnin gelişimini sağlar.

Sonuç olarak, tüm bu bilgilere baktığımızda koçluk alan kişi de koçluk veren kişi de sürekli bir gelişim içerisindedir.

Psikolog Prof. Dr. Jonathan Schooler, “Sadece tek perspektiften düşünmeye başladığımız zaman rutinleşmişiz demektir” diyor.

Koçluk süreci bizim perspektifimizi sürekli değiştirir.

Koçluk bizi yolda tutan bir yolculuk olup bu yolculukta da zihnimizi sürekli zinde tutan bir deneyimdir…

Kaynaklar:

https://www.researchgate.net/profile/Jale-Minibas-Poussard/publication/320765311_Yonetimde_yeni_bir_paradigma_Kocluk/links/59f9eb63458515d20c7c81e0/Yoenetimde-yeni-bir-paradigma-Kocluk.pdf

https://www.icfturkey.org/insan-kaynaklari-stratejileri-gelistirme-konusunda-yardimci-olan-dokuz-kocluk-yaklasimi/

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/271953

https://mimirbook.com/tr/763fd0ceb43

https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/69549/T07886.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/603957

*https://tr.wikipedia.org/wiki/Zihin