Kitaplar Öneriler

Positivity

Top-Notch Research Reveals the UpwardSpiral That Will Change Your Life

Yazar: Barbara L. Fredrickson

 

“Positivity”, Pozitif Psikoloji alanında yazılmış önemli kitaplardan biri. Kitabın yazarı Barbara L. Fredrickson, North Carolina Üniversitesi’nde Kenan Distinguished Professor unvanlı bir psikolog ve araştırmacı. Laboratuvarında bu alanda önemli deneyler yürütüyor. 2009 yılında yayınlanmış olan 288 sayfalık bu kitabın basım dili İngilizce.

Kitabın genel içeriği, pozitif duyguları fark etmenin bir sonuç değil, aslında insan potansiyeline giden yolculukta bir araç olduğunu esas kabul ediyor ve negatif ve pozitif duyguların insanın çalışma sistemi üzerindeki etkilerinden söz ediyor.

Kitap, “Pozitifliğe Uyanmak” isimli bölüm ile başlıyor ve aslında daha en başta okuyucunun kendi yaşamına yaklaşım tarzına hızlı bir bakış atmasını ve belki de kendisini yakalamasını sağlıyor.

Kitapta, yaşam boyu pozitif duyguların negatif duygulara göre daha fazla deneyimlendiği, ancak negatiflerin daha güçlü fark edildiği belirtiliyor. Negatif duyguların izlediği yolun “savaş veya kaç” yolu olmasından hareketle, aslında sınırlı seçeneğe sahip ve dar bir yol olduğu vurgulanıyor. Pozitif duyguların izlediği yolun ise insanın sınırlarını esneten, gelişimi ve yaratıcılığı destekleyen bir yol olduğundan söz ediliyor.

Barbara Fredrickson kitapta 10 temel pozitif duygudan (sevgi, neşe, şükran, huşu, merak, ilham, sevinç, umut, gurur/onur, huzur) söz ediyor. Fredrickson, pozitif duyguların insan sistemi üzerindeki etkisine “Genişlet ve İnşa Et Teorisi” (Broaden and Build Theory) adını vermiş. Teorinin özünde, pozitif duyguların sadece iyi hissetme halini değil, aynı zamanda iyi yapmayı ve yaşamayı desteklediği de önemle vurgulanıyor. Pozitif duygu deneyimlenen zamanlarda, farkındalığın arttığı, geniş açılı bir görüşe sahip olunduğu ve bu sayede daha hızlı çözüm üretildiği, zorlu durumlardan daha hızla kurtulunduğu, seçeneklerin çoğaltılabildiği ve o andaki yaşam şartlarının bütününün daha net algılandığı belirtiliyor. Tüm bunların en önemli sonucu ise, gerçek potansiyelin ortaya konması olarak ifade ediliyor.

Barbara Fredrickson yürüttüğü laboratuvar çalışmalarında negatif ve pozitif duygular arasındaki oranları empirik olarak incelemiş ve sonuçları kitapta okuyucuya aktarmış. Negatif ve pozitif duygular arasındaki bu oran “Pozitif Hissetme Oranı” (Positivity Ratio) olarak adlandırılıyor. Deneyler, takımlar ve bireylerle yürütülmüş. Başarılı takımlarda bu oranın 6:1 (yani 1 negatife 6 pozitif) olduğu söyleniyor. Pozitif Hissetme Oranının dönüşüm noktası, 3:1 yani 1 negatife karşılık 3 pozitif duygu farkındalığı olarak tanımlanıyor.

Kitabın akışı içinde hem bilimsel verilere ulaşmak, hem bilimsel bakış açısı ile konuyu irdelemek, hem de empirik çalışmaların konuyu nasıl desteklediğini gözlemlemek mümkün. Negatiflerle ilgili odağı azaltmayı ve pozitiflerle ilgili farkındalığı artırmayı destekleyecek bilgiler de okuyucuya sunulmuş durumda. Ayrıca kitapta, Bireysel Pozitif Hissetme Oranı’nı hesaplayacak bir de test yer alıyor.

Gerçek potansiyelimize ulaşmayı ve bireylere bu konuda katkı sağlamayı kolaylaştıracak bir kullanma kılavuzu niteliğinde olan bu deneysel ve bilimsel kitabı okumanızı tavsiye ederiz.

Derleyen: Nazlı Ermut / Profesyonel Erickson Koçu – İK Danışmanı