Kitaplar Öneriler

Şaman Gözü

 

Doğadaki herşeyin ruhu/canı vardır. Fakat o canın bir sahibi vardır ki ona da “iye” denir… Herkes kendi bedeninin iyesidir ve ruhundan/canından kendisi sorumludur.”

Doğayla ve doğanın iyeleriyle uyum içinde yaşayan Şamanlar, doğanın döngüleriyle işbirliği yaparak gerçekleştirdikleri sihir ve ritüellerle sağlıklı yaşamayı, hastalıkları iyileştirmeyi, dilekleri gerçekleştirmeyi ve mistik güçleri artırmayı biliyorlardı.

Sibirya şamanlarında da eğitim almış gerçek bir şaman olan Asu Mansur’un araştırmalarıyla kaleme aldığı Şaman Gözü, Şamanizm’e dair yalın diliyle oldukça bilgilendirici bir kaynak olmasının yanında, İNSAN’ın “bütünsel gelişim” yolculuğunda doğayla bir bütün olması ve onu onurlandırarak yaşamasının etki ve sonuçlarına dair derin düzeyde ilham veriyor.

·       Bu gezegende bir “canlı” olarak canlı yerküremizde var olmamızın değerini, onunla ne kadar uyumlu yaşarsak ve onurlandırırsak, kendi varoluşumuzu nasıl “kutsal” hale getireceğimizi ve bunun yaşamda ne kadar da “sihirli” sonuçları beraberinde getireceğini keşfetmek,

·       Doğa, tanrı, öz, ruh, can, sihir, hayvanlar, ateş, su, toprak, dağlar, güneş… gibi varlık ve kavramların bildiğimiz anlamlarının ötesinde, birer “metafor/sembol” olarak getirdikleri derin anlamlar üzerine düşünmek,

·       Kendi doğanızla tanışmak üzere

Şaman Gözü’nün sayfaları arasında Şamanik bir yürüyüşe çıkmanızı tavsiye ederiz.

 

Denge Merkezi Ailesi