Diğer Kitaplar Öneriler

Kendine Doğmak

Yaşam boyu süren yolculuğumuzdaki duraklarda, tıpkı bir tohum gibi filizlenmeyi bekleyen ve varoluşumuzu destekleyecek tılsımlı araçlara ihtiyaç duyarız. Bu bazen bir söz, bazen bir müzik, bazen bir kitap olur ve bu tıpkı bir tırtılın kelebeğe dönüşümü gibi yansır hayatlarımıza…

Değerli Profesyonel Erickson Koçlarından Sheila Koen’in kaleme aldığı “Kendine Doğmak” kitabı da bizlerin varoluş yolculuğuna eşlik edecek tılsımlı bir araç olarak raflarda yerini almış.İçerisinde bizleri durup düşündürecek nice güzel kelime biraraya gelmiş ve değerli okuyucularıyla can bulmayı bekliyor.

“Bu kitap seninle canlanmayı, can bulmayı bekliyor. Her kelime, her satır hayatına akmaya, seninle olmaya can atıyor. İzin verir misin? Yer açar mısın ona?…

Bu kitapla varoluş seninle buluştu… Sen de ister bölüm bölüm, sayfa sayfa, ister açtığın herhangi bir sayfada onunla buluşacaksın.

Anlamı sende, seninle var olacak… O seninle anlam bulacak…

Var mısın baş koymaya? Kendi sorumluluğunu almaya, kucaklamaya… Mutluluğa, kendi yoluna, kendine, hayatta gerçek anlamda var olmaya…”

Derleyen: Tuğçe Barış

Denge Merkezi